Weblog Cikgu Jumali

Khusus Untuk Pelajar yang Mengambil Mata Pelajaran Sejarah STPM (940)…

Prinsip Syura


Huraikan prinsip syura yang diamalkan secara rasmi dalam pemerintahan  khalifah Umar al-Khattab r.a.

Pendahuluan :

  • Latar Belakang pemerintahan Umar al-Khattab
  • Konsep Syura
  • Kepimpinan pemerintahan dan pentadbiran berasaskan sistem perbincangan, perundingan dan nasihat .

Isi :

Prinsip Syura :

  • Pentadbiran dan pengurusan berlandaskan sistem perbincangan dan perundingan   dalam menentukan sesuatu keputusan dan tindakan (Mushawarah).
  • Keputusan dan ketetapan dalam pemerintahan dibuat melalui persetujuan hasil daripada perbincangan.(Mudhakarah).
  • Kesepekatan , kesefahaman dan kesatuan pendapat serta pandangan dalam  menangani dan menyelesaikan sesuatu isu atau permasalahan . (Wihdat al-Fikr)
  •  Menjadikan Al-Quran dan al-Sunnah sebagai asas sandaran dan sumber rujukan.
  • Mengugunakan kebijaksanaan hikmah dan sifat lemah lembut. (Mawizah).
  • Keputusan dan tindakan yang diambil hendaklah mengutamakan kepentingan (Maslahah Ammah) 
  • Menghormati dan menghargai pandangan , pendapat serta nasihat yang diketengahkan oleh orang lain .

Kesimpulan :

Amalan syura merupakan aspek penting yang diberikan penekanan dalam kepimpinan Islam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Pages

%d bloggers like this: